Práxedes de Vilallonga


  • Costume Design for Cupra Campaign, España. 2023.

  • Directed By Albert Uria and Iñigo jiménez

PRAXEDES DE VILALLONGA , BARCELONA. +34 637756979 · praxedesdevilallonga@gmail.com